Ελλειπές γραφήματα

0
5
10
-5
-10
0
5
10
-5
 –  o  +  ←  ↓  ↑  → 
F1
F2
P

PF1 = 11
PF2 = 5

PF1 + PF2 = 16

Click the P point and drag to change.

Μπορείτε να μετακινήσετε το γράφημα προς τα επάνω, αριστερά, αν κρατάτε το πλήκτρο "Shift" και, στη συνέχεια, σύρετε το γράφημα.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να διερευνήσετε την ιδιότητα που το μήκος PF1 + μήκους PF2 είναι σταθερό για μια συγκεκριμένη έλλειψη. Σε αυτό το παράδειγμα, PF1 + PF2 = 16.

Ελλειπές γραφήματα