Δύο εντύπωση διατήρησης μιας γραμμής αριθμομηχανής

x-intercept(a)
y-intercept(b)
   
Equation :

Φόρμουλα φόρμουλα

x / a + y / b = 1

όπου a και b ≠ 0.

Δύο φόρμα παρεμβολής για να βρείτε την εξίσωση μιας ευθείας γραμμής με το X - Intercept και Y - Intercept.

Για παράδειγμα, a = 3, b = 4, η εξίσωση είναι 4x + 3y = 12.

Δύο εντύπωση διατήρησης μιας γραμμής αριθμομηχανής