Vaste activa-omzetcalculatorResult:

Vaste activa-omzetcalculator om de verhouding van de netto-verkoopinkomsten te achterhalen. De netto-omzet en gemiddelde netto vaste activa krijgen uw resultaat.

Vaste activa-omzetcalculator