Υπολογιστής ποσού δανείου

Payment Amount (A) :
Rate of Interest (i) : %
Number of years (n) :
Rate of Interest Compounded

Loan Amount (P) :

Ποσοστό δανείου Τύπος: a = (p / r) * [1 - (1 + R) -N] όπου, n = αριθμός πληρωμών = ποσοστό ενδιαφέροντος (σύνθετο) p = ποσό πληρωμής = ποσό δανείου =

Υπολογιστής ποσού δανείου