Μηνιαίος ελάχιστος υπολογιστής πληρωμής

Select a payment schedule based on = Minimum Fixed Payment
Credit Card Balance =
Interest Rate on your credit card =
Your minimum payment calculated =
Your monthly minimum EMI =
 
 

Μια πιστωτική κάρτα είναι μια κάρτα πληρωμής που εκδίδεται στους χρήστες ως σύστημα πληρωμής. Επιτρέπει στον κάτοχο της κάρτας να πληρώσει για αγαθά και υπηρεσίες με βάση την υπόσχεση του κατόχου να πληρώσει γι 'αυτούς. Ο εκδότης της κάρτας δημιουργεί έναν περιστρεφόμενο λογαριασμό και χορηγεί μια γραμμή πίστωσης στον καταναλωτή (ή τον χρήστη) από το οποίο ο χρήστης μπορεί να δανειστεί χρήματα για πληρωμή σε έναν έμπορο ή ως προκαταβολή μετρητών στον χρήστη. Απαιτείται η εξόφληση για την ολοκλήρωση του χρέους της πιστωτικής κάρτας.

Μηνιαίος ελάχιστος υπολογιστής πληρωμής