Υπολογιστής Αξίας (PV) για μελλοντική ταμειακή ροή

Future Amount =
Interest Rate (r) = %
Number of periods (n) = years
 
Present Value =

Για να παρουσιάσετε αριθμομηχανή αξίας (PV) για μελλοντικές ταμειακές ροές, εισάγετε μελλοντικό ποσό, επιτόκιο (R) και αριθμός περιόδων (n) Πάρτε το αποτέλεσμα σας.

Υπολογιστής Αξίας (PV) για μελλοντική ταμειακή ροή