Επιστρέψτε την υπογράμμιση του κεφαλαίου (ROCE) αριθμομηχανή
Out put of ROCE Calculation

Επιστρέψτε την Υπολογιστή Κεφαλαιαγοράς (ROCE) Υπολογιστής για να μάθετε τον υπολογισμό της απόδοσης του κεφαλαίου που απασχολούνται σε μια εταιρεία από τις αξίες εισόδου του συνολικού περιουσιακού στοιχείου, των κερδών και των τρεχουσών υποχρεώσεων. Επίσκεψη σε κεφαλαία χρέωση Το κέρδος του φορείου, το συνολικό περιουσιακό στοιχείο και η τρέχουσα ευθύνη παίρνουν το αποτέλεσμά σας.

Επιστρέψτε την υπογράμμιση του κεφαλαίου (ROCE) αριθμομηχανή