Υπολογιστής δείκτη εισοδήματος προς εισόδημαResult:

Ο υπολογιστής δείκτη χρέους προς εισοδήματος για να μάθετε την πληρωμή του χρέους για την αποπληρωμή του χρέους της πιστωτικής σας κάρτας.ENTER το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα και το επαναλαμβανόμενο μηνιαίο χρέος να πάρει το αποτέλεσμα σας. Για παράδειγμα, όταν το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά σας είναι $ 48.000, το μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημά σας, το οποίο είναι $ 4000 ανά $ 4000 Μήνας $ 4000 Μηνιαίο εισόδημα X.36 = 1440 δολάρια Επιτρέπονται για δαπάνες στέγασης συν επαναλαμβανόμενο χρέος, $ 4000 μηνιαίο εισόδημα x .28 = $ 1120 Επιτρέπεται για δαπάνες στέγασης

Υπολογιστής δείκτη εισοδήματος προς εισόδημα