Joules naar Watts Calculator

  Energy in joules: J  
  Time in seconds: s  
       
  Power result in watts: W  

Joules to watts formule

P (W) = e (j) / t < / i> (s)

Bijvoorbeeld, wanneer energie in Joules 6 J is, is de tijd in seconden 5 s, dan is POWE-resultaat in Watts 1,2W.

Joules naar Watts Calculator