Watts aan KVA-rekenmachine

  Select gauge #:    
  Or enter gauge #: AWG  
  Select wire type:    
  Resistivity: Ω·m  
     
  Diameter in inches: in  
  Diameter in millimeters: mm  
  Cross sectional area in kilo circular mils: kcmil  
  Cross sectional area in square inches: in2  
  Cross sectional area in square millimeters: mm2  
  Resistance per 1000 feet*: Ω/kft  
  Resistance per 1000 meters*: Ω/km  

Draadmeter is een meting van hoe groot een draad is, in diameter of dwarsdoorsnede. Dit bepaalt de hoeveelheid elektrische stroom die een draad veilig kan dragen, evenals zijn elektrische weerstand en gewicht per lengte-eenheid. Draadmeter is van toepassing op zowel elektrische als niet-elektrische draden, die belangrijk is voor elektrische bedrading en tot structurele kabel.

Watts aan KVA-rekenmachine