Kilowatt tot kilowatt-urencalculator

  Enter power in kilowatts: kW  
  Enter time in hours: hr  
       
  Energy result in kilowatt-hours: kWh  

KW tot kilowatt-uursformule

E (kWh) = p (kW) × t < / i> (HR)

Kilowatt tot kilowatt-urencalculator