Joules naar Volt Calculator

  Enter energy in joules: J  
  Enter charge in coulombs: C  
       
  Voltage result in volts: V  

Joules naar Volt Formula:

v (v) = e (j) / q < / i> (c)

De Joule, Symbol J, is een afgeleide eenheid van energie, werk, wordt vernoemd naar de Engelse natuurkundige James Prescott Joule

De Volt is de afgeleide eenheid voor elektrisch potentieel, elektrisch potentieel verschil. (symbool: v).

Joules naar Volt Calculator