Παράλληλη οδήγησε τον υπολογισμό αντίστασης περιοριστικού περιορισμού

Output of Parallel LED Resistance Calculation

Ο υπολογιστής παράλληλος υπολογιστής αντιστάθμισης LED Για να βρείτε πόση συνολική διάσπαση ισχύος θα εμφανιστούν στην παράλληλη σύνδεση των LED.

Για παράδειγμα, όταν το V in είναι 10 Volt, η πτώση τάσης σε όλη την λυχνία LED είναι 1 Volt, το επιθυμητό ρεύμα LED είναι 5 mA, No.Of LED συνδεδεμένο Parrallel είναι 10, ο περιορισμός αντίστασης θα είναι 180 ohms, υπολογιζόμενη αντίσταση Η ισχύς θα είναι 0,45 watts.

Παράλληλη οδήγησε τον υπολογισμό αντίστασης περιοριστικού περιορισμού