Ο νόμος του Ohm με την τρέχουσα, αντίσταση και υπολογιστής ισχύος


Current (I):    
Resistance (R):    
Power (P):    
         

Ο νόμος του Ohm με τρέχουσα, αντίσταση και τύπο ισχύος

P = i 2 * r

R: αντίσταση, σε ohms (Ω)

P: Ισχύς, σε J

Ε: Τρέχουσα, σε Amps (A)Current (I):


AmAkAuAboit
Resistance (R):


Ohm (Ω)milliOhm (mΩ)kiloOhm (kΩ)microOhm (u&O