Υπολογιστής αντίστασης της σειράς LED

Calculate Resistor Value from Vf and If:

Enter Supply Voltage:  Volts
Enter LED Forward Current, If:  Milliamps
Enter LED Forward Voltage, Vf: Volts
Select preferred series (optional): E12    E24    E48    E96    E192
Resistor = ? Preferred Value = ?

Calculate Resistor Value for Common LED Types:

Choose LED Type:       
Enter Supply Voltage:  Volts
Select preferred series (optional):
E12    E24    E48    E96    E192
Resistor = ? Preferred Value = ?
 
 

Ο υπολογιστής αντίστασης της σειράς LED για να βρει τις αντιστάτες περιοχής LED που περιορίζουν τη σειρά.

Υπολογιστής αντίστασης της σειράς LED