Υπολογιστής αντιδραστηρίων

I want to calculate
Frequency Hz
Capacitance F
Capacitive Reactance ohm
 

Τύπος χωρητικής αντίδρασης

XC = 1 / (2πFC)

Σε χωρητικότητα: C = 1 / (2πxcc)

Συχνότητα: F = 1 / (2πxcc)

Όπου, XC = χωρητική αντίδραση στα ohms, (Ω), π (pi) = 3.1415 (δεκαδικό) ή 22 ÷ 7 (κλάσμα), ƒ = συχνότητα στο Hertz, (Hz), C = χωρητικότητα στα Farads, (F)

Υπολογιστής αντιδραστηρίων