Πρότυπη αντίσταση και υπολογιστής τιμών πυκνωτών

Desired Value:
IEA Series Closest Value Error
E6
E12
E24
E48
E96
E192

Η αριθμομηχανή για να βρείτε την πλησιέστερη τυποποιημένη τιμή (ή αντίσταση) σε κάθε σειρά IEA.

E192: 0,5%, 0,25%, 0,1% αντιστάτες

E96: 1% αντιστάσεις

E48: 2% αντιστάσεις

E24: 5% αντιστάτες

E12: Ορισμένοι πυκνωτές, 10% αντιστάτες

E6: Οι περισσότεροι πυκνωτές, μερικοί επαγωγείς

Πρότυπη αντίσταση και υπολογιστής τιμών πυκνωτών