Υπολογιστής χωρητικότητας

I want to calculate
Electrical Charge (Q): C
Potential Difference (V): V
Capacitance (C): F

Τύπος χωρητικότητας

Σε πιθανή διαφορά: V = Q / C

Σε ηλεκτρική φόρτιση: Q = βιογραφικό σημείωμα

Σε χωρητικότητα: c = q / v

Το C είναι χωρητικότητα, το Q είναι ηλεκτρικό φορτίο, V είναι πιθανή διαφορά

Υπολογιστής χωρητικότητας