Υπολογιστής επαγωγής πηνίου πολλαπλών στρώσεων

Inductance (L):
Coil Inner Diameter (d):
Coil Length (l):
Wire Gauge(AWG):  
Number of Turns (N):  
Turns per Layer:  
Number of Layers:  
Coil Outer Diameter (D):
Wire Diameter:
Wire Length:
DC Resistance (R): Ohms
   

Σε ηλεκτρονικούς και ηλεκτρομαγνητισμό, η επαγωγή είναι η ιδιότητα ενός αγωγού, η αλλαγή επαγωγής στο ρεύμα που ρέει μέσα από αυτό θα μπορούσε να "(δημιουργεί") επάγει μια ηλεκτρομορφική δύναμη (τάση) σε όλους τους κοντινούς αγωγούς (αμοιβαία επαγωγή) και τον ίδιο τον αγωγό (αυτο-επαγωγή ).

Εδώ μπορείτε να πάρετε αριθμομηχανή επαγωγής πηνίου πολλαπλών στρώσεων.

Υπολογιστής επαγωγής πηνίου πολλαπλών στρώσεων