Υπολογιστής ζωής μπαταρίας

Capacity Rating of Battery : Milli Amp Hours
Consumption of device: Milli Amps
Battery Life: Hours

Τύπος ζωής μπαταρίας

Ώρες ζωής μπαταρίας = Αξιολόγηση της χωρητικότητας της μπαταρίας ÷ Κατανάλωση συσκευής × 0,7

Υπολογιστής ζωής μπαταρίας