Υπολογιστής επαγωγής

Core Material Permeability:    
Wire Coil Number of Turns:    
Average Coil Length:    
Coil Area:    
Inductance:    
   

Τύπος επαγωγής:

l = n 2 * μ * a / i

που:

Ν: Αριθμός πηνίου σύρματος στροφών

L: Επαγωγή, σε Henrys

Μ: Διαπερατότητα υλικού πυρήνα

I: Μέσο μήκος πηνίου, σε m

Α: Περιοχή πηνίου, σε m 2

Υπολογιστής επαγωγής