Υπολογιστής Electron Gain

Flow of current:
Number of electrons:
Cross section of area of wire:
Charge of electron:
Drift velocity:

Τύπος κέρδους ηλεκτρονίων

V = I / (n * q * a)

Η αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της ταχύτητας μετατόπισης των ηλεκτρονίων, η ταχύτητα Drift σημαίνει τη μέση ταχύτητα που ένα ηλεκτρόνιο, σε ημιαγωγό, αγωγό ή σωλήνα ηλεκτρονίων.

Υπολογιστής Electron Gain