Αριθμομηχανή κέρδους κεραίας

Efficiency (η):
Wave Length (λ):
Physical Aperture Area (A):
Antenna Gain:

Τύπος κέρδους κεραίας

G dbi = 10 log 10 (η4Πα / λ 2

Όπου λ = μήκος κύματος, η = αποδοτικότητα, A = περιοχή φυσικού ανοίγματος

Στην ηλεκτρομαγνητική, το κέρδος κεραίας είναι πολύ χρήσιμο, συνδυάζει την οδηγία της κεραίας και την ηλεκτρική απόδοση. Σε μια κεραία λήψης, το κέρδος σημαίνει πόσο καλά η κεραία μετατρέπει τα ραδιοκύματα, σε μια κεραία μετάδοσης, σημαίνει πόσο καλά η κεραία μετατρέπει την ισχύ εισόδου σε ραδιοκύματα.

Αριθμομηχανή κέρδους κεραίας