Υπολογιστής κεραίας Dipole

Magnetic Current: Im
Half antenna length: L
Wave Length: λ
Radius: r
Z-axis length: z
Coordinate Angle: θ
Dipole Current:
Electric Wave: Eθ
Magnetic Wave: HΦ
Average radiated power density: Pd

Τύπος κεραίας Dipole

Μέση ακτινοβολούμενη πυκνότητα ισχύος (P d ) = (15 * i m 2 / ï € r 2 ) - [(Βλ COS & THETA) - COS (βλ)) / SinΘ] 2

Μαγνητικό κύμα (HF) = (i m / 2 pr) * [(Βλ Cos & Theta) - COS (βλ)) / SinΘ]

Ηλεκτρικό κύμα (e θ ) = (60 * i m / r) * [(Βλ Cos & theta) - cos (βλ)) / siny

Τρέχουσα (i) = i m sin (β - | z |))

Όπου, θ = γωνία, R = ακτίνα, L = μισό μήκος κεραίας, im = μαγνητικό ρεύμα, λ = μήκος κύματος, β = 2π / λ

Υπολογιστής κεραίας Dipole