Παράλληλη αριθμομηχανή πυκνωτών πλάκας

I want to calculate:
Permittivity: F/m
Area: m2
Separation Distance: m
Capacitance: F

Παράλληλη πυκνωτή πινακίδα

Σε απόσταση διαχωρισμού: S = ΕΑ / ς

Στην περιοχή: a = cs / ε

Για τη διαπερατότητα: Ε = CS / A

Σε χωρητικότητα: C = ΕΑ / S

Παράλληλη αριθμομηχανή πυκνωτών πλάκας