Θερμοκρασία, αριθμομηχανή αντίστασης

Resistivity, Temperature Coeffient:  
Original Temperature:  
Original Resistivity:  
Final Resistivity:  
Final Temperature:  
       

Θερμοκρασία, τύπος αντίστασης αριθμομηχανή:

ΔΡ = α * Δt * ρ 0

Που:

α: αντίσταση, συντελεστής θερμοκρασίας

ΔΡ: Αλλαγή της αντίστασης

ρ 0 : Αρχική αντίσταση

Δt: αλλαγή θερμοκρασίας

Θερμοκρασία, αριθμομηχανή αντίστασης