Κατανάλωση ενέργειας / Υπολογιστής κόστους

Typical appliance:
Power consumption:
Hours of use per day: h/day
 
Energy consumed per day: kWh/day
Energy consumed per month: kWh/month
Energy consumed per year: kWh/year

Η κατανάλωση ενέργειας είναι η κατανάλωση ενέργειας ή εξουσίας. Καλύπτεται στα ακόλουθα άρθρα και κατηγορίες:

Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας

Εγχώρια κατανάλωση ενέργειας

Ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας

E (kWh / ημέρα) = p (w) × t (w / sub> / sub>

Κατανάλωση ενέργειας / Υπολογιστής κόστους