Υπολογιστής κόστους ενέργειας

Typical appliance:
Select country:  
Power consumption:
Energy consumed per day: kWh/day
Hours of use per day: h/day
1 kilowatt-hour (kWh) cost:
 
Energy cost per day:  
Energy cost per month:  
Energy cost per year:  

Η αριθμομηχανή για να βρείτε κόστος ενέργειας ανά ημέρα, ανά μήνα, ετησίως. Εισαγάγετε όλες τις τιμές Λάβετε το αποτέλεσμα.

Κόστος ($ / ημέρα) = p (w) × t (h / day) / sub> × Κόστος <(Cent / kWh) / 100 (cent / $)

Υπολογιστής κόστους ενέργειας