Αριθμομηχανή του νόμου της AC OHM

  Impedance: Z = °  =   
  Current: I = °      
  Voltage: V = °      
  Power: S = °  =   
               

Ο τύπος του νόμου της AC OHM

V (v) = i (α) × z (ω) = (| | i | × | z |) ∠ ( > I + θ z )

S (VA) = v (v) × i (a) = (| v | × | i |) ∠ ( V - Θ i )


Impedance:
Z
=


Ω

°
=

Current:
I
=μA
mA
A
kA
MA°


Voltage:
V
=V
kV
MV°


Power:
S
=