Μονό / τριφασικό VA σε αριθμομηχανή AMPS

  Enter phase #:    
  Enter volt-amps: VA  
  Enter line to line volts: V  
       
  Result in amps: A  

Volt-Amps (VA) σε AMPS (α)

Υπολογιστής μονής φάσης: I> v (v)

Τριφθαλμικός υπολογιστής: √ 3 × v s VA) / (3 × v ln (v) ))

Μονό / τριφασικό VA σε αριθμομηχανή AMPS